Groen in de wijk

Groenavond 12 mei 2015

Op dinsdag 12 mei 2015 organiseerde het bestuur samen met de gemeente een groenavond op de Boerderij. Centraal stond de staat en onderhoud van het openbaar groen in de wijk. In de middag wandelden we met Floris Smit en Erwin Vink van de gemeente door de wijk. Voor de wandeling hadden zich 12 wijkbewoners gemeld. Tijdens deze wandeling wezen bewoners plekken in de wijk aan waarvoor zij specifiek aandacht van de gemeente vroegen. Floris Smit maakte ter plekke foto’s om er in de avondsessie op terug te komen. Zaken die de aandacht vroegen lagen in de sfeer van “aanleg groen” zoals bijvoorbeeld renovatie van groen, vervangen van beplanting w.o. vervangen van vuurdoorns door andere beplanting en aanbrengen van lagere beplanting, herplanting van een boom, het kappen van drie grote populieren, overhangend groen en onkruidbestrijding. Aandacht kregen ook het vergroten van boomspiegels, het vervangen van houten bielsen door betonbanden, boomwortels die naar boven komen, het verplaatsen van afval- en prullenbakken. In het bijzonder werd stilgestaan bij de noodzaak om de parkeermogelijkheden in de Sparrestraat uit te breiden. Er is daar sprake van een groenstrookje waarop geparkeerd wordt. Aangezien het aantal parkeerplaatsen daar beperkt is in vergelijking met het aantal auto’s van de diverse huishoudens wordt daarop nu al geparkeerd. Aanvankelijk wilde de gemeente en politie daar gaan handhaven, maar daar is van afgezien omdat het merendeel van de bewoners geen moeite heeft met het parkeren op het groenstrookje. Kortom het overleg met de gemeente zal worden gestart om dit groenstrookje op te offeren aan een paar parkeerplaarsen.

De groenavond die hier op volgde verwelkomde circa 25 wijkbewoners die zorgden voor een actieve discussie. Op deze avond kwamen de mensen van de gemeente aan de hand van foto’s terug op de concrete aandachtspunten van de middag. Deze zijn allen genoteerd op een lijst die het bestuur intussen al weer heeft ontvangen. De gemeente zal de punten achtereenvolgens oppakken. Daarbij moeten we ons realiseren dat de gemeente niet alles direct kan doen maar een en ander in de periodieke onderhoudsronden zal meenemen. De gemeente informeerde ons dat met de huidige “beperkte” middelen waarover ze voor het groenonderhoud beschikt het maken van keuzen/prioriteiten onontkoombaar is. De gemeente onderscheidt daarom in haar “catalogus onderhoud groen gemeente Renkum” drie niveaus voor het onderhoud n.l. plus, basis en sober. Kortom een goed bestede avond met een onderwerp dat de aandacht van het bestuur zal blijven vragen.

Voorlopig contactpersoon bij de Gemeente: Erwin Vink
e-mailadres Erwin Vink: e.vink@renkum.nl

Vanaf de site kan ook een kaart van deze wijk worden gedownload, met daarin in kleur de stukjes openbaar groen.
klik hier: kaart groen in de wijk