Bestuur    
Voorzitter Joep Bekkers
voorzitter@fluitersmaat.nl
info@fluitersmaat.nl
 
     
Secretaris Michael van Eijk  
emailadres: info@fluitersmaat.nl  
     
Penningmeester Klaske Brandsma  
emailadres: penningmeester@fluitersmaat.nl
     
Bestuurleden Theo van Gent 0317-313040
   
Buurtpreventie Div. contactpersonen
buurtpreventie@fluitersmaat.nl
 
     
Administratie Klaske Brandsma  
emailadres: penningmeester@fluitersmaat.nl
     
Wijkkrant Marieke Priester
wijkkrant@fluitersmaat.nl
 
     
Website Peter Hoekstra  
emailadres: website@fluitersmaat.nl  
Barbeheerder Theo van Gent 0317-313040
     
Activiteiten
act. coordinatoren
Carla ten Have Akkersdreef 13
0317-312027
  Ria Kluwen Esdoorndreef 28
0317-316598
     
Boerderij   Akkersdreef 19
6871 LN Renkum
Rabobank 35.50.52.261
Statuten klik hier