Bestuur    
Voorzitter Michael van Eijk
voorzitter@fluitersmaat.nl
info@fluitersmaat.nl
Esdoorndreef 72
 
Secretaris Reinhard v.d. Garde  
emailadres: info@fluitersmaat.nl
secretaris@fluitersmaat.nl
 
Penningmeester Bhaarti Bodha  
emailadres: penningmeester@fluitersmaat.nl
Bestuurslid Sven Teurlinx  
Bestuurlid Theo van Gent 0317-313040
Buurtpreventie Div. contactpersonen
buurtpreventie@fluitersmaat.nl
 
Administratie Bhaarti Bodha  
Wijkkrant Bas Peters & Michael van Eijk
wijkkrant@fluitersmaat.nl
 
Website Peter Hoekstra
website@fluitersmaat.nl
 
Barbeheerder Theo van Gent 0317-313040
Boerderij   Akkersdreef 19
6871 LN Renkum
Rabobank 35.50.52.261
Statuten klik hier