Bestuur    
Voorzitter Joep Bekkers
voorzitter@fluitersmaat.nl
info@fluitersmaat.nl
 
Secretaris Michael van Eijk  
emailadres: info@fluitersmaat.nl  
Penningmeester Mieke Boileau  
emailadres: penningmeester@fluitersmaat.nl
Bestuurleden Theo van Gent 0317-313040
Buurtpreventie Div. contactpersonen
buurtpreventie@fluitersmaat.nl
 
Administratie Mieke Boileau  
Wijkkrant Bas Peters & Michael van Eijk
wijkkrant@fluitersmaat.nl
 
Website Peter Hoekstra  
emailadres: website@fluitersmaat.nl  
Barbeheerder Theo van Gent 0317-313040
Activiteiten
 
xxx  
     
Boerderij   Akkersdreef 19
6871 LN Renkum
Rabobank 35.50.52.261
Statuten klik hier