Voorzitter
Joep Bekkers
voorzitter@fluitersmaat.nl
info@fluitersmaat.nl

 

     
  Penningmeester & Leden-administratie
Klaske Brandsma
Eekwal 41
penningmeester@ fluitersmaat.nl
     
  Secretaris
Michael van Eijk

info@fluitersmaat.nl

     
  Bestuurslid
Theo van Gent