BARBEHEERDER

Theo van Gent, email: theovangent@gmail.com; tel: 0317-313040

Theo van Gent is de persoon die aangesproken kan worden en u alles kan vertellen over het reilen en zeilen voor, achter en op de bar.

Hij is ook de man, die de verhuur van de Boerderij regelt aan bewoners van deze wijk.

Meestal is er de laatste vrijdag van de maand een borrel(b)uurtje voor de wijkbewoners. Zie hiervoor de activiteitenagenda

De vaste barman op de vrijdagmiddagborrel is Leo Bexkens